ประวัติของฉัน                                                 ประวัติผู้เขียนblog (surgery blogger)

นางสาวสุวันนี  สิเดะ (นี)


ประวัติการศึกษา

มัธยมต้น  โรงเรียนเมืองปัตตานี

มัธยมปลาย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปัตตานี


ปัจจุบัน

เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร

MT รุ่นที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประวัติการทำงาน

-พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เน็ต  กับ บริษัท ปัตตานีเอ็นเตอร์ จำกัด

-มีโอกาศได้ทำงานดูแลหนังสือ กับ ปานทิพย์บุ๊ค เซ็นเตอร์ เอเย่น  นสพ.


ที่อยู่ปัจจุบัน

38  ม.10  ถนนรามโกมุท  ตำบลบานา  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000


ความชอบส่วนตัว

อาหารที่ชอบ  : แกงพะโล้

สัตว์ที่ชอบ     : แมว

สีที่ชอบ        : สีดำ-สีขาว

อนาคต         : อยากเป็นนักเขียน


คติประจำใจ

ล้มแล้วลุกขึ้น เริ่มต้นใหม่ ไม่มีคำว่าสาย ล้มแล้วเริ่มต่อไป เผชิญปัญหาอย่างมีสติ จนเจอกับทางออก..

นา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น